Privacy beleid

Wij doen er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Student-inhuren.nl respecteert de privacy van alle sollicitanten, werknemers, werkgevers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Door diensten van Student-inhuren.nl te gebruiken, dan wel door de websites van Student-inhuren.nl te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je als flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel, (directe of ingehuurde) werknemer of werkgever via onze website aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Gegevens die wij verwerken van platform bezoekers

In het algemeen kan je Student-inhuren.nl bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van onze website. Daarnaast verwerken wij gegevens over de datum en het tijdstip dat je onze webpagina’s bezoekt, de regio van waaruit je onze webpagina’s bezoekt, via welke kanaal je op onze website bent gekomen, de webpagina’s en onderdelen van Student-inhuren.nl die je bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke volgorde) en welke informatie je bekijkt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van Student-inhuren.nl optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers.

Student-inhuren.nl kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacystatement is niet van toepassing op deze websites en wij raden je aan het privacy beleid van deze websites na te lezen zodat je op de hoogte bent hoe zij met jouw privacy omgaan.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen na registratie:

 • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen, werkvergunning, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden, verlof en ziekte;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Student-inhuren.nl kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Student-inhuren.nl je gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van jou heeft gekregen.

Wij leggen gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van Student-inhuren.nl nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten om je uren in te kunnen voeren)
 • Gewerkte uren te registreren;
 • De digitala van de nieuwsbrief te sturen;
 • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Student-inhuren.nl en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
 • Betalingen te verwerken;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
Student-inhuren.nl geeft toegang aan derden, zijnde betalende opdrachtgevers, zodat de database van Student-inhuren.nl kan worden doorzocht op geschikte kandidaten. Deze opdrachtgevers zijn: werkgevers, recruiters, werving en selectie managers, headhunters, personeelsfunctionarissen etc. Je kunt te allen tijde je cv uit de databank verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt.
Inhuren.com gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Inhuren.com. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.
Inhuren.com kan je persoonsgegevens uitwisselen met (dochter websites van) Inhuren Uitzendbureau.
Inhuren.com zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Daarnaast maakt Student-inhuren.nl gebruik van koppelingen naar zoekmachines met betrekking tot werving en selectie.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.