Wijzigingen minimumjeugdloon juli 2019

Elk halfjaar past de overheid het wettelijk minimumjeugdloon aan. De halfjaarlijkse wijzigingen van het minimumjeugdloon zijn gebaseerd op alle contractontwikkelingen in Nederland. En ook afgelopen halfjaar is het minimumloon voor de tweede keer dit jaar verhoogd. Afgelopen 1 juli 2019, is de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen verlaagd naar 21 jaar. Vanaf nu hebben 21-jarigen dus recht op een volledig wettelijk minimumloon. In deze blog zetten we alle veranderingen op een rijtje, maar eerst bespreken we de aanleiding van de verhoging van het minimumjeugdloon.

Aanleiding verhoging wettelijk minimumjeugdloon

Er zijn een aantal belangrijke oorzaken waarom het minimumjeugdloon constant wordt gewijzigd. Deze oorzaken hebben niet alleen te maken met wat er in het werkveld gebeurt, maar ook met de veranderingen van bijvoorbeeld thuissituaties van jongeren en de eisen van werkgevers. Ten eerste, past het huidige minimumjeugdloon niet bij het uitgangspunt dat werknemers voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon moeten krijgen. Daarnaast wonen jongeren van 21- en 22 jaar oud, steeds vaker op zichzelf. Ook hebben jongeren vanaf 21 jaar in veel andere landen wel recht op het minimumjeugdloon. Andere belangrijke redenen zijn:

  • Ouders hebben tegenwoordig een wettelijke plicht om voor jongeren tot 21-jaar oud te zorgen, daarna zijn de jongeren zelf financieel verantwoordelijk.
  • Werkgevers baseren salaris steeds meer op basis van ervaring en opleiding, in plaats van op basis van leeftijd.
  • Uit onderzoek blijkt dat jongeren tegenwoordig vaak al vanaf hun 21ste levensjaar zijn afgestudeerd en een fulltime baan zoeken.

1. Volledige werkweken

De verlaging van de leeftijd waarop je recht hebt op het volledige minimumloon, gelden alleen voor werknemers die een volledige werkweek werken. Het gaat dus over een 36-, 38- of 40-urige werkweek.

2. Lager loon voor BBL’ers

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst BBL, beroepsbegeleidende leerweg, gelden andere regels en bedragen dan voor werknemers zonder BBL- overeenkomst. Dit betekent dat zij aan een lager minimumloon zijn gebonden dan reguliere werknemers. Voor jongeren van 15-, 16-, en 17 jaar oud geldt het normale minimumloon. Maar voor jongeren tussen de 18- en 20- jaar oud gelden andere bedragen.

3. Hogere loonkosten voor werkgevers

Door de nieuwe wetgeving rondom het minimumloon, moeten werkgevers meer loon betalen aan 18- tot en met 22-jarigen. De werkgelegenheid voor jongeren is tot op heden een lange tijd relatief groot geweest. Door de loonwijzigingen van afgelopen jaar bestaat de kans dat de werkgelegenheid juist verkleind. Dit komt mede doordat de loonkosten voor de werkgever stijgen.

Compensatieregeling voor werkgevers

De overheid houdt bij het invoeren van een nieuw wetsvoorstel rondom het minimumloon altijd rekening met eventuele negatieve gevolgen. De hogere loonkosten zijn van negatieve invloed op werkgevers. Als voorzorg heeft de overheid een aantal maatregelen ingesteld om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid onder jongeren niet af zal nemen. De wijzigingen zullen niet in 1 stap worden ingevoerd, maar in 2 stappen. Daarnaast biedt de overheid werkgevers een compensatieregeling aan; het Lage-inkomensvoordeel (LIV). Alle maatregelingen van de overheid op een rijtje:

  • Werkgevers krijgen een redelijk termijn om in te spelen op de nieuwe maatregelen. De plannen worden namelijk in 2 stappen uitgevoerd.
  • Voor werknemers die meer dan 1248 uur per kalenderjaar werken, kunnen zij een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen. Dit gaat via de compensatieregeling: Lage-inkomensvoordeel (LIV). In de eerste stap, geldt dit alleen nog voor 22-jarigen. Vanaf stap 2 zal dit verlagen naar 21-jarigen.
  • Werkgevers kunnen een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen via de compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging minimumloon. Vanaf stap 2 geldt deze regeling niet meer voor 21-jarigen. Voor hen kunnen werkgevers dan gebruikmaken van het Lage-inkomensvoordeel (LIV).
  • Werkgevers die de mogelijkheid aanbieden voor een leerwerk-traject, hoeven het verhoogde minimumjeugdloon niet te betalen aan 18-, 19- en 20-jarigen. Dit geldt wel voor 21- en 22-jarigen. Ook hiervoor kunnen werkgevers gebruik maken van de compensatieregeling (LIV). Op deze manier kunnen de werkgevers dus een deel van de loonkostenstijging terugkrijgen en zijn er genoeg mogelijkheden om het minimumjeugdloon te verhogen zonder drastische gevolgen voor werkgevers.

Heb je vragen of hulp nodig?

Neem direct contact op met onze accountmanager

Annemieke Avontuur

Recruiter
06 27181445
support@student-inhuren.nl

Ook interessant voor jou:

Een goede wervingsstrategie voor bedrijven
Lees meer
Het belang van een prettige werkomgeving
Lees meer
Effectieve teamcommunicatie
Lees meer
Teambuilding activiteiten
Lees meer